O nas

Beneficjentem Charytatywnego Pikniku Biegowego jest Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu, które w całości przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jest jedynym publicznym przedszkolem tego typu na terenie naszego miasta. Każde dziecko, które rozpocznie przygodę z nami od samego początku objęte jest kompleksową opieką, edukacją i terapią.

Dbamy o to, aby każdy przedszkolak rozwijał swoje kompetencje komunikacyjne, doskonalił samodzielność i poszerzał wiedzę o otaczającym świecie. Dla naszych dzieci oferujemy dodatkowo zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, organizujemy liczne wycieczki, wyjścia a wszelkie działania skierowane na zewnątrz mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Każdy przedszkolak może być z nami od 3 do 9 roku życia.
Obecnie w naszych murach swoją edukacyjną przygodę przeżywa 30 dzieci.